Het is algemeen bekend onder de mensen die zelf beleggen dat de beleggingskosten de grootste vijand zijn van de belegger en spaarder. Immers, het doel is om vermogen op te bouwen of te sparen voor later. Tegelijkertijd leeft 99% van de financiële dienstverleners op de beleggingskosten die zij op hun klanten in rekening brengen. Deze tegenstrijdigheid pakt altijd verkeerd uit voor de consument.

Verschillende type beleggingskosten

Wij van Surence hebben op een rij gezet welke beleggingskosten door deze dienstverleners in rekening worden gebracht:

Advies- en beheerfee
Dit is de vergoeding die de dienstverlener (Adviseurs, vermogensbeheerders, fondsmanagers) ontvangt voor het beheren van uw portefeuille. Ook als u in een standaard risicoprofiel zit worden deze kosten alsnog naar u doorberekend.

Abonnementskosten
Sommige dienstverleners brengen een vaste jaarlijkse kostenpost in rekening onder de noemer ‘abonnementskosten’, bijvoorbeeld voor het aanhouden van een rekening.

Inleg- of instapkosten
Deze kosten worden doorberekend vanwege het initiële advies van de dienstverleners over de opbouw van uw portefeuille of de eenmalige administratiekosten.

Bewaarloon
Vroeger werden ‘aandelen- en obligatiestukken’ fysiek bewaard bij een depotbank. Dit nam ruimte in beslag en er waren mensen in dienst om de benodigde stukken op te zoeken of weg te leggen. Natuurlijk wordt nu alles elektronisch geregeld en is alles geautomatiseerd. Echter, vele dienstverleners hebben de kostenpost erin gehouden, waar anderen deze wel hebben afgeschaft.

Performance fee
Hoewel je van je dienstverlener zou verwachten dat hij risico en rendement zou afstemmen op jouw beleggingsprofiel, werken vele vermogensbeheerders en fondsmanagers toch met een performance fee. Wanneer de waarde van uw portefeuille stijgt, betaalt u over deze stijging ook een percentage performance fee. Zelfs als de stijging door onvoorziene marktomstandigheden komt. Steeds vaker wordt gesteld dat dit onvermijdelijk tot tegenstrijdige belang leidt tussen dienstverlener en consument, zoals we dat ook zien bij de bonussen van bankiers.

Transactiekosten
De transactiekosten die de dienstverlener maakt worden bij jou in rekening gebracht. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van hoe actief jouw dienstverlener handelt (en hoe kosteneffectief hij handelt). De dienstverlener zou transparant moeten maken hoeveel commissies er zijn betaald aan brokers, maar dit blijft vaak vaag. Bovendien vergeet men bij transactiekosten de kosten van de bied-en-laat koers mee te rekenen.

Overige kosten
Van een sector die leeft op kosten doorberekenen, zoals de traditionele financiële dienstverleningssector, kun je natuurlijk verwachten dat er overige kosten in rekening worden gebracht. Niel Lemmers van de beleggersvereniging VEB vertelde in de Financiële Telegraaf: „Vermogensbeheerders melden vooraf vaak niet meer dan 95% van de kostenposten, de rest zou variabel en lastig weer te geven zijn. Maar achteraf zitten daar steevast de grootste posten. En de tegenvallers voor beleggers.”

Wat betaal ik nu eigenlijk?

Goed, we hebben de verschillende type beleggingskosten in kaart gebracht, maar hoe groot zijn deze kostenposten? Vanzelfsprekend scheelt dit per dienstverlener en per type dienst die u afneemt. De AFM heeft onderzoek gedaan en kwam tot een samenstelling van de gemiddelde kosten:

beleggingskosten

Weinig consumenten realiseren zich dat de kosten die zij betalen over hun vermogen gemiddeld 1,8% bedragen. Dat is een direct gevolg van het feit dat vermogensbeheerders, fondsen en andere dienstverleners niet duidelijk communiceren welke kosten u betaald. Vaak hoort u slechts over de beheervergoeding, terwijl uit bovenstaande figuur duidelijk blijkt dat dit maar het topje van de ijsberg is.

Het effect van kostenbeleggingskosten

Is 1,8% aan beleggingskosten iets om je druk over te maken als je vermogen op wilt bouwen? Het antwoord is ja. Over een periode van 25 jaar kosten deze type beleggingskosten de helft van het behaalbare rendement:

Een wereld zonder kosten

We leven in een tijd waarbij IT innovaties nieuwe deuren hebben geopend. Als we de type beleggingskosten bekijken, zijn deze achterhaald. De realistische kosten, wanneer de dienstverlener gebruik maakt van technologische mogelijkheden, zijn nihil.

Surence streeft naar een wereld waar je kunt beleggen zonder kosten. Dit is een wereld waar ‘transparantie’ vanzelfsprekend is, in plaats van een verkoopargument. Dit is een wereld waar beleggen voor de consument weer zin heeft, omdat hij twee keer zoveel rendement overhoudt. Lees hierover meer door je aan te melden voor onze modules en lees over het belang van Lage Kosten bij het beleggen.